' k a u p p a l a . n e t - KÖPING–projekt 2006
 
Kauppala 2006
Ohjelma
Taiteilijat
Yhteystiedot
 
På svenska
Köping
 
Kauppala 2010

KÖPING–projekt 2006
Mitt i prick för ögonen och öronen mitt i den bästa vardagen i staden

Platser: Tomma affärslokaler i Helsingfors

Info-punkter i projektet är köpcentra i förorter, som med sina omgivningar formar en oavhängig ”Köping” i 2000-talet. Levande, konstfyllda utrymmen, som tillfälligt förvandlas till kulturellt användande, ger nya syn- och observationsvinklar till vår nuvarande bekanta vardagsmiljö.
Det är också möjligt att för en stund ”erövra” ett utrymme i något aktivt fungerande företag. Då kan vi möjligen få gå på operan, som är på besök i förortens matbutik, simhall eller en bensinluktande servicestation.
Köping är ett cirkulerande galleri på hjul och en cirkus utan eget tält, som överraskande dyker upp mitt i vardagen.
Tillfällen, som byggs i förorternas köpcentrum, industrihallar och deras närmiljö, består av olika former av konst och deras kombinationer, så som: experimentella bildkonster (performance, videokonst och installationer), musik, litteratur samt dans- och teaterföreställningar. Av verkstäder, debatter, tältbastubadandet blir det i förlängningen offentliga kuddkrig…
Synvinkeln på konstens sociala och kollektiva karaktär är starkt betonade i dessa positiva erövringar av utrymmen.
En del av evenemangen koncentrerar sig på att frambringa mångkulturell rikedom.
Till helsingforsborna erbjuder Köping för en stund oförglömliga upplevelser, som invånarna i olika orter kan ”rösta med fötterna” genom att delta i dem och njuta av den mångsidiga kulturen som vår stad har.
Startskottet går i juli 2006 och projektet pågår till slutet av hösten. Första bordet dukas av bildkonstnären Kaarina Haka och hennes färgaddikterade installation.

Köping-projektet är gratis för alla. Som pulsåder för informationsprocessen fungerar, förutom formella och informella medier också internetsidan: www.kauppala.net

Idéns motor Harri Kivi ansvarar för valet av konstnärer. Hans projekt Välkommen till oss (Tervetuloa meille) i samma anda i fjol, koncentrerade sig på att sprida konst i privata hem runt Helsingfors.

Konstnärsnamn och program lever utan att stelna under hela projektets tid.

Sponsorer: Helsingfors stads kultur- och biblioteksnämnden, Centralkommissionen för konst, Nylands konstkommision, Merkopaino Oy, Art-Print Oy, Pro Av Saarikko och Grok It Oy.

Svensk tekst: Emmi Martin och Olof Kangas