Kauppala
Ohjelma
Taiteilijat
Yhteystiedot
 
 
Arkisto:
Kauppala 07/08
Kauppala 06

Lauluja puille, kukille ja ohikulkeville ihmisille

Perjantai 4.11. klo 18

Seppo Renvallin ja Maija Saksmanin installaatio ja lauluja puille, kukille ja ohikulkeville ihmisille. Ei huono vaan tosi hyvä meininki.

alt

NÄYTTELYTILASSÄ 4.11 Seppo Renvallin ja Maija Saksmanin esitys installaatio:

Maija Saksmanin LAULUJA PUILLE, KUKILLE JA OHIKULKEVILLE IHMISILLE

alt
sekä
Seppo Renvallin AUDIOVISUAALINEN INSTALLAATIO,
Teokset ovat nähtävissä ja kuultavissa ikkunassa koko seuraavan yön.
Yhtäkkiä Tässä Ryhmästä mukana olivat Antti Halonen, Ninja Sarasalo ja Sonja Renvall.

alt

Seppo Renvallin teoksissa aistii liikkuvan kuvan tuotantojen
hierarkkiset säännöt unohtavan elokuvallisen vapautuksen hengen.
Renvall on yksi 1980-luvun lopulla perustetun legendaarisen Helsingin
Elokuvapajan perustajajäseniä. Hänen elokuvansa, videonsa ja
happeninginsa ovat saavuttaneet tunnustusta monilla kansainvälisillä
areenoilla. Elämän karhea kauneus saavutetaan Renvallin boheemisissa
rapsodioissa jokapäiväisen elämän dokumentaaristen visuaalisten
anekdoottien elokuvallisilla uudelleenjärjestelyillä. Renvallin
live-projekteista mainittakoon ambulanssihappening Broken Heart Clinic
ja laajennetun elokuvan projekti “The Ball Show”, jonka hän toteutti
yhdessä veljensä Markus Renvallin kanssa.

Maija Saksman on kaupunkitiloja ja ihmisluontoa tutkiva monialainen
taiteilija, jonka eräs keskeinen väline on video. Saksman on myös
muusikko, säveltäjä ja laulaja. Saksmanin teokset ovat monasti
lähtökohdiltaan rajoittamattomia tutkimusretkiä niin konkreettiseen
kaupunkitilaan ja sen luomiin mahdollisuuksiin luoda omia narratiiveja
ja määritellä siten uudella tavalla jokapäiväistä elettyä
yhteisöllistä tilaa. Musiikissaan hän tavoittelee välitöntä
yhteisöllisyyttä. Arjen ja elämän tuntu yhdistyy muistin ja historian
ulottuvuuksiin kun fiktiiviset hahmot ja kokemukset sekä muistiin
kirjoitetut eletyt unelmat kohtaavat.
alt
Teksti:Kari Yli-Annala:
(tai ks. sivu Aavefestivaallilta sivu, teksti ja kuvakopioitavaksi?
http://www.aavefestival.org/uutiset/)

alt

 
 
Harri Kivi